księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZDoładowanie silników Wydanie 4         WKiŁ          63.00zł   47.25zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Książka prezentuje systematyczny wykład z zakresu doładowania silników spalinowych i recyrkulacji spalin.

Omówiono w nim podstawowe pomiary i rodzaje doładowania, przedstawiono zagadnienia związane  z poszczególnymi rodzajami doładowania: doładowaniem mechanicznym, turbodoładowaniem, doładowaniem dynamicznym, kombinowanym, typu Comprex oraz najnowszymi rodzajami doładowania silników spalinowych.

Uwzględniono też aspekty eksploatacyjne doładowania silników, w tym m.in. chłodzenie powietrza doładowującego i recyrkulację spalin.

Odbiorcy: studenci wydziałów mechanicznych wyższych uczelni technicznych o kierunku samochodowym i pokrewnych, inżynierowie o specjalności samochodowej, uczniowie średnich szkół technicznych o samochodowym profilu kształcenia oraz wszyscy zainteresowani tematyką doładowania silników spalinowych.

Spis treści:

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 7
Wykaz ważniejszych pojęć 9

Rozdział 1. Wiadomości podstawowe 11

Rozdział 2. Doładowanie mechaniczne 17

Rozdział 3. Doładowanie turbosprężarkowe 32
3.1. Napęd turbosprężarki 33
3.2. Budowa i rodzaje turbosprężarek 36
3.3. Poprawa nadążności turbosprężarek 46
3.4. Dobór urządzenia doładowującego 52
3.5. Osiągi silników turbodoładowanych 62
3.6. Rozbudowane systemy doładowania turbosprężarkowego 64
3.6.1. Doładowanie Maxidyn 64
3.6.2. Doładowanie Hyperbar 66
3.6.3. Doładowanie sekwencyjne (zakresowe) 68
3.6.4. Doładowanie z wykorzystaniem turbiny mocy 79
3.6.5. Zastosowanie turbiny mocy do produkcji energii elektrycznej 87
3.7. Doładowanie turbosprężarkowe silników o zapłonie iskrowym 89
3.7.1. Doładowanie silników gaźnikowych 90
3.7.2. Doładowanie silników zasilanych wtryskiem benzyny 90
3.7.3. Ograniczenia w stosowaniu doładowania 91
3.7.4. Przykład zastosowania 94
3.7.5. Ekonomiczność pracy silników o zapłonie iskrowym 103
3.8. Dodatkowa sprężarka o napędzie elektrycznym wspomagająca turbodoładowanie 106

Rozdział 4. Doładowanie dynamiczne 110
4.1. Opis metody 110
4.2. Strona dolotowa silnika 116
4.3. Teoria falowa 118
4.4. Efekt bezwładnościowy 121
4.5. Strona wylotowa silnika 123
4.6. Dobór układu dolotowego zapewniającego doładowanie dynamiczne 126
4.6.1. Dobór metodą tradycyjną 127
4.6.2. Dobór układu dolotowego silnika wysokoprężnego na podstawie jego charakterystyki zewnętrznej 127
4.7. Przykłady zastosowania 133
4.8. Efekt doładowania silników o zapłonie iskrowym 142

Rozdział 5. Doładowanie kombinowane 147
5.1. Opis metody 147
5.2. Dobór układu doładowującego 152
5.3. Przykłady zastosowania 155

Rozdział 6. Doładowanie Comprex 161
6.1. Opis działania doładowarki Comprex 162
6.2. Teoretyczne podstawy przepływu z uwzględnieniem zjawisk falowych 168
6.3. Dobór doładowarki Comprex do tłokowego silnika spalinowego 178
6.4. Eksploatacja silników z doładowaniem Comprex 185

Rozdział 7. Aspekty eksploatacyjne doładowania silników trakcyjnych 192
7.1. Uwagi ogólne 192
7.2. Chłodzenie powietrza doładowującego 193
7.3. Rozruch silnika doładowanego 200
7.3.1. Doładowanie dynamiczne, mechaniczne i Comprex 200
7.3.2. Turbodoładowanie 200
7.4. Recyrkulacja i toksyczność spalin 205
7.5. Ekonomiczność pracy silnika 219
7.6. Właściwości dynamiczne 229
7.7. Awaryjność urządzeń doładowujących 239

Rozdział 8. Symulacyjna charakterystyka zewnętrzna silnika turbodoładowanego 244
8.1. Uwagi ogólne 244
8.2. Wiarygodność przedstawionej metody 247
Literatura 251


Doładowanie silników Wydanie 4

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.