księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZDziałalność gospodarcza w branży elektrycznej         WKiŁ          30.45zł   22.84zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Podręcznik poświęcony zagadnieniom dotyczącym działalności gospodarczej w branży elektrycznej, napisany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach.

Opisano w nim warunki i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej w odniesieniu do branży elektrycznej, zasady planowania własnej działalności, procedurę postępowania przy zakładaniu własnej firmy jednoosobowej, obowiązki przedsiębiorcy w zakresie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, koszty i przychody działalności gospodarczej, obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika, zasady prowadzenia korespondencji firmowej, programy komputerowe wspomagające prowadzenie firmy oraz podstawowe zasady przestrzegania prawa autorskiego.

Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania i ćwiczenia kontrolne umożliwiające samoocenę stopnia przyswojenia wiedzy, również dwa testowe sprawdziany wiadomości.

Książka jest przeznaczona dla uczniów kształcących się w zawodach technika elektryka i elektryka.

Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 31 /2016.

Spis treści:

1. Możesz być przedsiębiorcą 7
1.1. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej 7
1.2. Konkurencja rynkowa 9
1.3. Atuty osoby przedsiębiorczej 9
1.4. Sprawdzenie wiadomości 11

2. Przedsiębiorca w branży elektrycznej 13
2.1. Podmioty gospodarcze w branży elektrycznej 13
2.2. Rodzaje i zakresy działalności przedsiębiorstw branży elektrycznej 13
2.3. Sprawdzenie wiadomości 15

3. Powiązania między przedsiębiorstwami branży elektrycznej 17
3.1. Powiązania między przedsiębiorstwami branży elektrycznej oraz ich współpraca z innymi branżami 17
3.2. Wymagania dla osób przeprowadzających kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych 20
3.3. Sprawdzenie wiadomości 22

4. Formy organizacyjne przedsiębiorstw 24
4.1. Rodzaje form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw 24
4.2. Porównanie wybranych form organizacyjnych przedsiębiorstw 25
4.3. Działalność gospodarcza prowadzona indywidualnie przez osoby fizyczne 26
4.4. Sprawdzenie wiadomości 27

5. Planowanie działalności gospodarczej 29
5.1. Biznesplan 29
5.2. Przykładowa struktura biznesplanu 31
5.3. Sprawdzenie wiadomości 37

6. Źródła finansowania działalności gospodarczej 41
6.1. Wybrane źródła finansowania działalności gospodarczej 41
6.2. Dofinansowanie działalności gospodarczej 41
6.3. Sprawdzenie wiadomości 43

7. Procedura zakładania firmy 44
7.1. Rejestracja własnej firmy 44
7.2. Rodzaje dokumentów związanych z rejestracją firmy 46
7.3. Zasady wypełniania dokumentów 46
7.4. Sprawdzenie wiadomości 52

8. Rozliczenia podatku z urzędem skarbowym 54
8.1. Zasady rozliczeń podatku z urzędem skarbowym 54
8.2. Sprawdzenie wiadomości 58

9. Rozliczanie podatku VAT 59
9.1. Zasady prowadzenia ewidencji podatku VAT 59
9.2. Dokumenty podatku VAT 59
9.3. Sprawdzenie wiadomości 66

10. Zobowiązania przedsiębiorcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 67
10.1. Rodzaje zobowiązań wobec ZUS-u 67
10.2. Rozliczanie składek ZUS 70
10.3. Sprawdzenie wiadomości 75

11. Testowy sprawdzian wiadomości z rozdziałów od 1 do 10 76

12. Koszty i wydatki w działalności gospodarczej 80
12.1. Rodzaje kosztów 80
12.2. Analiza i optymalizacja kosztów 82
12.3. Dokumentowanie kosztów 82
12.4. Sprawdzenie wiadomości 83

13. Przychody i wpływy w działalności gospodarczej 85
13.1. Obliczanie wielkości przychodów 85
13.2. Sprawdzenie wiadomości 86

14. Wynik finansowy prowadzonej działalności gospodarczej 88
14.1. Wynik finansowy brutto i netto 88
14.2. Przepływy pieniężne 90
14.3. Sprawdzenie wiadomości 91

15. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w branży elektrycznej 92
15.1.Ochrona pracy 92
15.2. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 93
15.3. Ochrona przeciwpożarowa 93
15.4.Ochrona środowiska 94
15.5. Skutki nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w branży elektrycznej 94
15.6. Sprawdzenie wiadomości 96

16. Przedsiębiorca pracodawcą 102
16.1. Obowiązki pracodawcy 102
16.2. Obowiązki pracownika 103
16.3. Sprawdzenie wiadomości 104

17. Pracownicy w Twojej firmie 106
17.1. Umowy o pracę 106
17.2. Nawiązanie stosunku pracy – czynności wstępne 110
17.3. Teczka osobowa pracownika 111
17.4. Sprawdzenie wiadomości 112

18. Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektrycznej a prawo autorskie 114
18.1. Rodzaje prawa autorskiego 114
18.2. Umowy prawa autorskiego 115
18.3. Sprawdzenie wiadomości 116

19. Ochrona danych osobowych 117
19.1. Dane osobowe w przedsiębiorstwie 117
19.2. Udostępnianie danych osobowych 118
19.3. Sprawdzenie wiadomości 119

20. Czynności związane z prowadzeniem korespondencji w firmie oraz programy komputerowe 121
20.1. Obieg dokumentów 121
20.2. Sporządzanie pism 123
20.3. Korespondencja mailowa 125
20.4.Urządzenia biurowe w firmie 127
20.5. Programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektrycznej 128
20.6. Sprawdzenie wiadomości 129

21. Będę przedsiębiorcą 131
21.1. Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektrycznej – moja przyszłość? 131
21.2. Uprawnienia przydatne do prowadzenia działalności w branży elektrycznej 132
21.3. Sprawdzenie wiadomości 133

22. Testowy sprawdzian wiadomości z rozdziałów od 12 do 21 135

Słowniczek podstawowych pojęć, terminów i skrótów 139
Rozwiązania testów kontrolnych 141
Bibliografia i inne źródła 142 


Działalność gospodarcza w branży elektrycznej

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.