księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAnaliza tolerancji i niedokładności pomiarów w budowie maszyn         WNT          50.40zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Józef Jezierski

ISBN: 83-204-2906-4

Ilość stron: 626

Data wydania: 2003 (wydanie 3 zmienione)

W książce omówiono problemy teorii i obliczeń łańcuchów wymiarowych, metodykę ich rozwiązywania oraz analizę niedokładności pomiarów statycznych i dynamicznych. Podano podstawowe definicje tolerancji wymiarów, kształtu i położenia, opisano metody i błędy pomiarów oraz sposoby ich obliczania, zamieszczono też wybrane pojęcia z teorii prawdopodobieństwa i statystyki.

W analizie łańcuchów wymiarowych zastosowano cztery metody obliczeń wymiarów składowych dla zamienności całkowitej i częściowej, ilustrując je odpowiednimi przykładami liczbowymi.

Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów mechanicznych wyższych uczelni technicznych oraz dla konstruktorów i technologów pracujących w przemyśle budowy maszyn i urządzeń.

Rozdziały:

1. Wiadomości podstawowe
2. Analiza układów pomiarowych
3. Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa
4. Niektóre rozkłady prawdopodobieństwa
5. Zasady sumowania rozkładów prawdopodobieństwa
6. Elementy statystyki matematycznej
7. Podstawy teoretyczne budowy układu tolerancji i pasowań
8. Tolerowanie kształtu i położenia
9. Tolerowanie kształtów złożonych
10. Analiza niedokładności pomiarów
11. Działania matematyczne na wymiarach tolerowanych
12. Łańcuchy wymiarowe
13. Analiza rozkładu gęstości prawdopodobieństwa wymiaru wypadkowego
14. Obliczanie wymiarów nastawczych
15. Zamienność części maszyn
16. Zamienność technologiczna i konstrukcyjna
17. Zamienność selekcyjna
18. Metodyka analizy wymiarowej w konstrukcji maszyn i urządzeń
19. Obliczanie łańcuchów wymiarowych na EMC


Analiza tolerancji i niedokładności pomiarów w budowie maszyn

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.