księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBroń jądrowa Fizyka budowa działanie skutki historia         WNT          24.00zł   19.44zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Jerzy Kubowski

ISBN: 978-83-204-3386-9

Ilośc stron: 182

Data wydania: 2008

W tej bogato ilustrowanej książce w sposób przystępny przedstawiono zasady konstrukcji oraz działania różnego typu bomb atomowych i termojądrowych.

Wiele miejsca poświęcono takim zjawiskom fizycznym, jak reakcje rozszczepienia i syntezy, które legły u podstaw budowy broni jądrowej. Opisano technologię produkcji jądrowych materiałów wybuchowych i ich właściwości.

Przedstawiono także zagrożenia, które niosą tzw. bomby radiacyjne, zawierające substancje promieniotwórcze, które powodują skażenia terenu . Omówiono różnorodne skutki wybuchów jądrowych i zakres ich oddziaływania.

W publikacji zamieszczono historyczne uwarunkowania powstawania broni jądrowej oraz sylwetki głównych jej twórców. Książka przeznaczona jest dla czytelników zainteresowanych historią oraz rozwojem nowych koncepcji budowy broni.

Rozdziały:
Ku pamięci  
Szkic historyczny  
Objaśnienia oznaczeń i pojęć  

1. Energia jądrowa i rodzaje broni  

2. Reakcja rozszczepienia  

3. Materiały rozszczepialne  
3.1. Uran (U)  
3.2. Pluton (Pu)  

4. Reakcja syntezy  

5. Materiały termojądrowe  

6. Technologia produkcji materiałów jądrowych  
6.1. Wzbogacanie elektromagnetyczne  
6.2. Destylacja  
6.3. Elektroliza  
6.4. Technika laserowa  
6.5. Dyfuzja gazowa  
6.6. Wzbogacanie za pomocą wirówki  
6.7. Gromadzenie plutonu i głowic jądrowych  

7. Konstrukcje bomb atomowych  
7.1. Bomba typu artyleryjskie działo  
7.2. Bomba z urządzeniem implozyjnym  
7.3. Inicjowanie reakcji rozszczepiania  
7.4. Wydajność broni  
7.5. Bomba atomowa ze wzmacniaczem  

8. Broń zminiaturyzowana  
8.1. Bomby małogabarytowe  
8.2. Bomba walizkowa  
8.3. Bomby penetracyjne  

9. Bomby radiacyjne  

10. Konstrukcja bomby termojądrowej  
10.1. Konfiguracja Tellera-Ulama  

11. „Gdyby nie Beria, bomby atomowej by nie było”  

12. Radziecka bomba termojądrowa  
12.1. Wybuch termojądrowej superbomby  

13. Bomba neutronowa  

14. Skutki wybuchów  
14.1. Promieniowanie cieplne  
14.2. Fala podmuchu  
14.3. Promieniowanie jonizujące  
14.4. Skażenia promieniotwórcze  
14.5. Krater  
14.6. Doświadczenia na poligonie jądrowym  

15. Perspektywy rozwoju broni czwartej generacji  
15.1. Broń czwartej generacji a traktat o powszechnym zakazie prób z bronią jądrową  
15.2. Urządzenia do inercyjnego utrzymywania fuzji  
15.3. Urządzenia podkrytyczne i mikrowybuchy materiałów rozszczepialnych  
15.4. Pierwiastki transplutonowe  
15.5. Antymateria  
15.6. Izomeria jądrowa  
15.7. Materiały superwybuchowe i metaliczny wodór  
15.8. Neptun, ameryk i kaliforn  

16. Sylwetki twórców  
16.1. Robert Oppenheimer (1904-1967)  
16.2. Eduard Teller (1908-2003)  
16.3. Stanisław Ulam (1909-1984)  
16.4. Igor Kurczatow (1903-1960)  
16.5. Julij Chariton (1904-1996)  
16.6. Adriej Sacharow (1921-1989)


Broń jądrowa Fizyka budowa działanie skutki historia

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.