księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZChemia medyczna Podstawowe zagadnienia         WNT          72.45zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Graham L. Patrick

ISBN: 83-204-2833-5

Ilość stron: 698

Data wydania: 2003

Jest to książka, w której w sposób nowoczesny i przystępny przedstawiono podstawowe zagadnienia chemii medycznej.

Omówiono m.in.: strukturę białek w aspekcie działania leków, opiano miejsca działania leków (enzymy, receptory, kwasy nukleinowe), mechanizmy przekazywania informacji (powstającej pod wpływem leku) do komórki, a także scharakteryzowano metody poszukiwania leków.

W sposób niespotykany w polskich podręcznikach, przedstawiono zarówno zagadnienia chemii, biologii, farmakodynamiki, analizy chemicznej, jak i farmakokinetyki, których znajomość jest niezbędna przy projektowaniu nowych leków, czy też modyfikacji już znanych, w celu wyeliminowania niepożądanych działań.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów chemicznych i biologicznych uniwersytetów oraz politechnik o specjalności: synteza leku, ochrona środowiska, biologia molekularna; studentów wydziałów farmaceutycznych. Będzie również doskonałym źródłem informacji dla pracowników zajmujących się syntezą leków na różnych wydziałach.

Rozdziały:
Klasyfikacja leków
1. Leki i ich działanie
2. Jak i dlaczego?
3. Struktura białek
4. Działanie leków na enzymy
5. Działanie leków na receptory
6. Struktura receptora i przekaźnictwo (transdukcja) sygnałów
7. Kwasy nukleinowe
8. Lek od pomysłu do wdrożenia
9. Projektowanie leków i oddziaływania lek-miejsce działania
10.Farmakokinetyka
11.Ilościowa zależność między budową leku a jego działaniem (QSAR)
12.Synteza kombinatoryczna
13.Komputery w chemii medycznej
14.Leki przeciwbakteryjne
15.Leki cholinergiczne, antycholinergiczne i inhibitory acetylocholinoesterazy
16.Adrenergiczny układ nerwowy
17.Narkotyczne leki przeciwbólowe
18.Cymetydyna - racjonalne podejście do projektowania leków

Dodatek 1.Podstawowe aminokwasy
Dodatek 2.Działanie włókien nerwowych
Dodatek 3.Bakterie i nazewnictwo bakterii

Słowniczek


Chemia medyczna Podstawowe zagadnienia

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.