księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZChemia i technologia żywic epoksydowych         WNT          49.35zł   39.97zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Piotr Czub, Zbigniew Bończa-Tomaszewski, Piotr Penczek,  Jan Pielichowski

ISBN: 83-204-2611-1

Ilość stron: 532

Data wydania: 2002 (wydanie 4)

W książce omówiono budowę, właściwości i metody otrzymywania żywic epoksydowych z epichlorohydryny i ze związków nienasyconych, z uwzględnieniem stosowanych utwardzaczy, rozcieńczalników i środków uelastyczniających oraz zastosowanie żywic epoksydowych.

Obszernie opisano surowce otrzymywane z żywic epoksydowych – żywice lane, kleje, materiały powłokowe, laminaty i tworzywa piankowe. W czwartym wydaniu ukazano postęp, jaki dokonał się w technologii żywic w ciągu ostatnich lat.

Książka jest adresowana do studentów i doktorantów specjalizujących się w przetwórstwie tworzyw sztucznych, a także do pracowników naukowych i kadry inżynieryjno-technicznej w przemyśle.

Rozdziały:
Ważniejsze symbole, skróty i akronimy
1.Budowa i właściwości związków i żywic epoksydowych
2.Metody otrzymywania związków epoksydowych
3.Żywice epoksydowe z epichlorohydryny
4.Żywice epoksydowe ze związków nienasyconych – żywice cykloalifatyczne
5.Żywice epoksydowe
6.Utwardzacze żywic epoksydowych
7.Rozcieńczlniki żywic epoksydowych
8.Uelastycznianie żywic epoksydowych
9.Napełniacze
10.Modyfikowanie żywic epoksydowych innymi polimerami
11.Żywice lane
12.Kleje epoksydowe
13.Materiały powłokowe
14.Laminaty epoksydowe
15.Tłoczywa epoksydowe
16.Piankowe tworzywa epoksydowe
17.Badanie żywic nieutwardzonych
18.Metody badań utwardzaczy
19.Badanie procesów utwardzania
20.Badanie właściwości żywic utwardzonych
21.Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy


Chemia i technologia żywic epoksydowych

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.