księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAlgorytmika w analizach gospodarczych i społecznych         Wolters Kluwer          69.00zł   57.27zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Celem ksiązki jest przedstawienie wykorzystania algorytmiki w analizach gospodarczych i społecznych. Omówiono w niej podstawowe zasady projektowania algorytmów.

Przedstawiono praktyczne przykłady algorytmów, które można wykorzystać w analizach finansowych i przestrzennych, realizacji polityki społecznej, postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym, symulacjach systemów, a także w analizach przepisów prawa. Autorzy wykazują, że zastosowanie algorytmów wspomaga w istotny sposób procesy podejmowania decyzji.

Podkreślają przy tym, że projektowanie algorytmów pomaga rozwiązywać problemy w poprawny, czytelny i zrozumiały sposób, kształtując jednocześnie zdolności logicznego, analitycznego oraz abstrakcyjnego myślenia.

Publikacja jest przeznaczona dla użytkowników wykonujących różnego rodzaju analizy danych, decydentów w organizacjach gospodarczych i społecznych, a także studentów kierunków reprezentujących zarówno nauki ścisłe, jak i społeczne.

Podjęta w książce problematyka jest oryginalna i trafna. Jej novum w dużej mierze polega na podaniu wielu przykładów algorytmizacji rzeczywistych analiz gospodarczych, społecznych, prawnych i medycznych. Nowatorskie podejście polega także na wykorzystaniu arkuszy kalkulacyjnych do rozwiązywania problemów algorytmicznych, co w odniesieniu do tej publikacji stanowi jeszcze jedno ujęcie przedstawianego zagadnienia.

Zawartość merytoryczna monografii świadczy o gruntownej wiedzy i doświadczeniu praktycznym Autorów w zakresie podjętej tematyki zarówno z punktu widzenia naukowego, dydaktycznego, jak i aplikacyjnego.

Spis treści:

1. Podstawy algorytmiki    11
1.1. Algorytmika i algorytmy    11
1.2. Sposoby przedstawiania algorytmów    14
1.2.1. Prezentacja graficzna w postaci schematu blokowego (graficznej sieci działań)    14
1.2.2. Tablica decyzyjna    17
1.2.3. Drzewo decyzyjne    18
1.2.4. Zapis słowny w języku naturalnym    18
1.2.5. Strukturalny język angielski    19
1.2.6. Język programowania    20
1.3. Wybór środowiska programistycznego    22

2. Struktury sterowania    25
2.1. Sekwencja    25
2.2. Selekcja    26
2.3. Repetycja    31
2.3.1. Dopóki    32
2.3.2. Powtarzaj    33
2.3.3. Zagnieżdżenia    34
2.4. Konstrukcje złożone    37

3. Struktury danych    39
3.1. Zmienne    40
3.2. Tablice    41
3.3. Pliki tekstowe    51

4. Projektowanie algorytmów    54
4.1. Cechy dobrze zaprojektowanego algorytmu    54
4.2. Różne sposoby rozwiązywania problemów    60
4.3. Niewłaściwe konstrukcje schematów blokowych    63
4.3.1. Selekcja    64
4.3.2. Repetycja    68
4.3.3. Nieczytelność    72
4.4. Etapy projektowania algorytmów    75

5. Raportowanie danych    78
5.1. Raport ilościowo-wartościowy (Program #P1)    79
5.2. Raport przestrzenny (Program #P2)    84
5.3. Przetwarzanie danych: plik wejściowy - plik wyjściowy (Program #P3)    89
5.4. Przetwarzanie danych: plik - tablica liczbowa (Program #P4)    94
5.5. Przetwarzanie danych: plik wejściowy - tablica - plik wyjściowy (Program #P5)    99
5.6. Poszukiwanie maksymalnych wartości w pliku (Program #P6)    104

6. Algorytmika w analityce społecznej    110
6.1. Pomoc społeczna    110
6.1.1. Analiza ilościowa, wartościowa i strukturalna    111
6.1.2. Analiza dynamiki zjawisk społecznych    113
6.2. Dodatki mieszkaniowe    114
6.2.1. Analiza kwot i liczby wypłat oraz średnich dodatków w zależności od liczebności rodzin    115
6.2.2. Zależność między liczbą rodzin, średnimi dodatkami, wydatkami i dochodami a wielkością lokali mieszkalnych    116
6.2.3. Wyposażenie lokali mieszkalnych w media    117

7. Algorytmy symulacji systemów stochastycznych    119
7.1. Algorytmy generowania liczb losowych    119
7.1.1. Multiplikatywny generator liczb losowych    120
7.1.2. Generowanie liczb losowych o rozkładzie normalnym    122
7.1.3. Generowanie liczb z rozkładu empirycznego    123
7.2. Rozwiązanie "problemu gazeciarza"    126
7.3. Optymalizacja zapasów magazynowych w hurtowni    131
7.4. Optymalizacja wielkości brygady remontowej    134

8. Wykorzystanie algorytmów w analizach przepisów prawa    137
8.1. Projektowanie algorytmów na podstawie przepisów prawa    137
8.2. Zasady odbioru jakościowego produktów    141
8.3. Zasady udzielania rabatów    143
8.4. Zasady wypłaty wynagrodzeń    144
8.5. Przykład niewłaściwie sformułowanego przepisu prawa    147

9. Algorytmika w procesach decyzyjnych w instytucjach publicznych    149
9.1. Algorytmy walidacji danych    149
9.1.1. Walidacja w rejestrach publicznych    150
9.1.2. Walidacja identyfikatorów produktów    152
9.1.3. Walidacja rachunków bankowych    154
9.2. Algorytmy w finansach i bankowości    156
9.2.1. Analiza rachunków bankowych    156
9.2.2. Kalkulator kredytowy    158
9.3. Algorytmy w medycynie    160
9.3.1. Pierwsza pomoc    161
9.3.2. Procedury postępowania w placówce medycznej    163

Zakończenie    169

Załączniki

1. Wybrane elementy składni języka Visual Basic .NET    171
Z1.1. Zmienna    171
Z1.1.1. Typ zmiennej    171
Z1.1.2. Deklaracja zmiennej    172
Z1.2. Operatory    172
Z1.2.1. Operatory arytmetyczne    172
Z1.2.2. Łączenie tekstów (konkatenacja)    173
Z1.2.3. Operatory relacji    173
Z1.2.4. Operatory logiczne    173
Z1.3. Instrukcje warunkowe (selekcje)    173
Z1.3.1. IF ... THEN    173
Z1.3.2. IF ... THEN ... END IF    174
Z1.3.3. IF ... THEN ... ELSE ... END IF    175
Z1.4. Repetycje (pętle)    175
Z1.4.1. Dopóki    176
Z1.4.2. Powtarzaj    177
Z1.5. Tablice    178
Z1.6. Obsługa plików tekstowych    179
Z1.6.1. Otwarcie pliku    179
Z1.6.2. Zamknięcie pliku    179
Z1.6.3. Zapisanie danych do pliku    180
Z1.6.4. Odczytanie danych z pliku    180
Z1.6.5. Sprawdzanie wystąpienia końca pliku    180

2. Wybrane metody sortowania wektora    181

3. Algorytm procedury postępowania w placówce medycznej    185

4. Zadania do samodzielnego wykonania    189
Z4.1. Działania na tablicach    189
A. Tablice jednowymiarowe (wektory)    189
B. Tablice dwuwymiarowe (macierze)    190
Z4.2. Działania na plikach i tablicach    191
Z4.3. Zadania różne    193
Z4.4. Przykłady zadań z rozwiązaniami    194

Bibliografia    201
Spis rysunków    205
Spis tabel    209


Algorytmika w analizach gospodarczych i społecznych

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.