księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAnaliza decyzji         Wolters Kluwer          79.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Analiza decyzji jest książką wyjątkową ze względu na zakres przedstawianych zagadnień - omówiono w niej bowiem zarówno psychologiczne trudności związane z podejmowaniem decyzji kierowniczych, jak i metody analizy decyzyjnej, których celem jest przezwyciężenie tych trudności.

Autorzy w sposób jasny i prosty, bez nadmiernego odwoływania się do notacji matematycznej, przedstawiają takie kwestie, jak:
• technika oceny wieloatrybutowej (SMART) oraz techniki opcjonalne (m.in. proces hierarchii analitycznej, metoda równych zmian i technika MACBETH),
• podejmowanie decyzji w warunkach niepewności,
• drzewa decyzyjne i diagramy wpływu,
• metody szacowania prawdopodobieństwa,
• metoda delficka, rynki prognostyczne i debaty decyzyjne,
• modelowanie problemów związanych z przydzielaniem zasobów,
• planowanie scenariuszowe,
• systemy eksperckie.

Książka jest przeznaczona nie tylko dla uczestników kursów MBA oraz studentów zarządzania i kierunków ekonomicznych, lecz także samych zarządzających, od tych prowadzących pojedyncze projekty po szefów dużych przedsiębiorstw.

Rozdziały:
1. Wprowadzenie: rola i zastosowanie analizy decyzyjnej
2. Jak podejmujemy decyzje dotyczące wielu celów
3. Decyzje dotyczące wielu celów: technika SMART
4. Decyzje dotyczące wielu celów: rozwiązania opcjonalne dla techniki SMART
5. Wprowadzenie do prawdopodobieństwa
6. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności
7. Drzewa decyzyjne i diagramy wpływu
8. Zastosowanie symulacji w problemach decyzyjnych
9. Zmiana ocen w świetle nowych informacji
10. Heurystyki i błędy w ocenach prawdopodobieństwa
11. Metody szacowania prawdopodobieństwa
12. Zarządzanie ryzykiem i niepewnością
13. Decyzje podejmowane przez grupy osób
14. Przydział zasobów i problemy negocjacyjne
15. Sformułowanie decyzji i inercja poznawcza
16. Planowanie scenariuszowe: alternatywny sposób radzenia sobie z niepewnością
17. Alternatywne systemy wspomagania decyzji i podsumowanie


Analiza decyzji

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.