księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZDziałalność gospodarcza 542 pytania i odpowiedzi         Wolters Kluwer          129.00zł   103.20zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Książka jest przewodnikiem dla małych i średnich przedsiębiorców poszukujących wsparcia w rozwiązywaniu wątpliwości i problemów, z którymi spotykają się na co dzień, prowadząc działalność gospodarczą. Omawianą tematykę przedstawiono w przystępnej formie pytań i odpowiedzi.

Zostały one starannie wyselekcjonowane spośród tych, które są zgłaszane przez przedsiębiorców do Vademecum Głównego Księgowego oraz Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wolters Kluwer Polska SA. Stanowią zatem odzwierciedlenie rzeczywistych problemów dotyczących rachunkowości, podatków, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, itp. w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W opracowaniu Czytelnik znajdzie rozwiązanie m.in. takich problemów jak:
• czy brak podpisu i pieczątki na fakturze VAT wpływa na ocenę prawidłowości jej wystawienia?
• jakie korzyści podatkowe wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych?
• czy zawieszając działalność gospodarczą, należy opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne?
• jakich formalności należy dopełnić w celu założenia sklepu internetowego?
• czy dopuszczalne jest wykorzystanie CV kandydata w innym procesie rekrutacji, prowadzonym przez tego samego pracodawcę?
• jak liczyć okres przedawnienia należności wynikających z wystawionych firmom faktur?
• czy podatnik musi zgłaszać do urzędu skarbowego kasę fiskalną, jeśli już jedną taką posiada?

Publikacja przeznaczona jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą i ma na celu ułatwienie poruszania się po problematyce obowiązującego prawa.

Spis treści:

Rozdział I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej
1.1. Zagadnienia ogólne
1.2. Działalność prowadzona indywidualnie
1.3. Spółka cywilna
1.4. Spółka jawna
1.5. Spółka partnerska
1.6. Spółka komandytowa
1.7. Spółka komandytowo-akcyjna
1.8. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozdział II. Formy opodatkowania

Rozdział III. Faktury, noty korygujące

Rozdział IV. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Rozdział V. Zawieszenie działalności gospodarczej
5.1. Zagadnienia ogólne
5.2. Zawieszenie działalności gospodarczej a ZUS

Rozdział VI. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Rozdział VII. Prawo pracy u małego przedsiębiorcy
7.1. Rekrutacja
7.2. Nawiązanie stosunku pracy
7.2.1. Umowy o pracę
7.2.2. Umowy cywilnoprawne
7.3. Ustanie stosunku pracy
7.3.1. Świadectwo pracy
7.3.2. Ekwiwalent za urlop
7.3.3. Odprawy

Rozdział VIII. Zakaz konkurencji

Rozdział IX. Przekształcenia kapitałowe (przejście zakładu pracy)

Rozdział X. Likwidacja i zakończenie działalności gospodarczej
10.1. Zagadnienia ogólne
10.2. Likwidacja działalności spółki i zaprzestanie działalności przez osobę fizyczną - opodatkowanie

Rozdział XI. Kontrola przedsiębiorcy, inspekcje

Rozdział XII. Postępowanie sądowe

Rozdział XIII. Zagadnienia różne


Działalność gospodarcza 542 pytania i odpowiedzi

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.