księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAdministrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Podręcznik do nauki zawodu Kwalifikacja E.13.3         WSiP          39.90zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk realizujący treści z zakresu części 3 kwalifikacji E.13 (Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi).

Przekazuje wiedzę i uczy umiejętności związanych ze sprawnym administrowaniem różnymi sieciowymi systemami operacyjnymi (Novell NetWare, Linux, Windows Server) oraz zapewnieniem bezpieczeństwa danych. Treści teoretyczne wyjaśnione zostały na podstawie wielu przykładów, ćwiczeń oraz kolorowych ilustracji wskazujących na możliwość ich praktycznego wykorzystania.

Spis teści:

1. Sieciowe systemy operacyjne
1 Współpraca Windows z serwerem sieci lokalnej .  8
2 Typy sieci komputerowych .  9
3 Korzystanie z usług sieciowych – serwis stron WWW .  11
4 Korzystanie z usługi transferu plików  13
5 Korzystanie z poczty elektronicznej  19
6 Korzystanie z grup dyskusyjnych  21
7 Korzystanie z usługi Telnet .  23
8 Korzystanie z usługi bezpiecznego terminala  25
9 Korzystanie z usługi bezpiecznego kopiowania plików  27

2. Sieciowy system operacyjny – Novell NetWare
10 Sieć Novell NetWare  30
11 Usługa katalogowa firmy Novell .  31
12 Instalacja programu klient NetWare w systemie Windows 7  34
13 Zarządzanie kontami użytkowników .  36
14 Pliki i foldery w systemie NetWare .  42
15 Drukowanie w sieci NetWare .  53

3. Sieciowy system operacyjny Linux
16 Konfigurowanie interfejsu sieciowego  61
17 Odwzorowanie nazwy na adres IP .  65
18 Testowanie połączenia sieciowego .  66
19 Zabezpieczenie dostępu do komputera .  67
20 Konfiguracja klienta poczty elektronicznej  69
21 Korzystanie z programu klient FTP. Pobieranie plików z sieci programem wget .  73

4. Administrowanie systemem Linux
22 Zarządzanie użytkownikami  78
23 Polecenia stosowane do zarządzania użytkownikami  80
24 Zarządzanie grupami .  83
25 Zarządzanie grupami i użytkownikami w środowisku graficznym .  85
26 Konfigurowanie drukarki sieciowej  88
27 Instalowanie pakietów .  93
28 Instalacja programów w środowisku tekstowym .  95
29 Konfiguracja menadżera apt-get .  98
30 Konfigurowanie Firewall w systemie Linux  102

5. Usługi sieciowe w systemie Linux
31 Uruchamianie usług sieciowych  108
32 Przygotowanie do pracy serwera Telnet .  109
33 Przygotowanie do pracy serwera SSH  111
34 Przygotowanie do pracy serwera DHCP  113
35 Uruchomienie i korzystanie z usługi FTP .  118
36 Instalacja serwera FTP na przykładzie vsftpd w dystrybucji Kubuntu  120
37 Konfiguracja serwera vsftpd  121
38 Konfiguracja serwera FTP do obsługi użytkowników lokalnych .  122
39 Konfiguracja serwera FTP do obsługi użytkowników anonimowych .  123
40 Zapisywanie danych na serwerze przez użytkowników anonimowych  124
41 Inne opcje konfiguracyjne serwera FTP  126
42 Konfiguracja serwera poczty elektronicznej .  127

6. Usługa WWW w systemie Linux
43 Uruchamianie usługi WWW .  132
44 Instalacja serwera WWW  133
45 Konfiguracja serwera httpd  134
46 Umieszczanie stron na serwerze WWW  136
47 Konfiguracja serwera httpd do obsługi stron użytkowników lokalnych .  137
48 Blokowanie przeglądania zawartości katalogu .  139
49 Zmiana domyślnie uruchamianego pliku .  141
50 Przeglądanie logów serwera  143
51 Automatyczne uruchamianie zadań .  145
52 Zarządzanie przydziałami dyskowymi  148
53 Przydziały dyskowe użytkownika  153
54 Testowanie przydziałów dyskowych użytkownika .  155
55 Przydziały dyskowe grupy użytkowników .  157
56 Udostępnianie zasobów systemu Linux klientom MS Windows .  160
57 Plik konfiguracyjny serwera Samba  165
58 Przeglądanie zasobów udostępnianych za pomocą serwera Samba  168

7. Sieciowy system operacyjny – Windows Server
59 Podstawowe pojęcia związane z Active Directory .  172
60 Przygotowanie do instalacji Windows Server 2008  177
61 Wymagania sprzętowe  179
62 Konfiguracja serwera po instalacji .  184
63 Instalacja kontrolera domeny .  190
64 Zarządzanie kontami komputerów. Dodawanie komputerów do domeny .  198
65 Zarządzanie kontami użytkowników .  201
66 Uprawnienia dla Windows .  208
67 Udostępnianie zasobów i przypisywanie uprawnień do zasobów  213
68 Foldery macierzyste użytkowników  215
69 Konfigurowanie roli serwera wydruku  217
70 Instalowanie i zarządzanie serwerem DHCP  221
71 Konfigurowanie serwera DNS  224
72 Internetowe usługi informacyjne  229
73 Konfigurowanie serwera FTP .  230
74 Konfigurowanie serwera WWW .  233

8. Bezpieczeństwo danych
75 Kopie bezpieczeństwa do zarządzania danymi .  238
76 Zasady grup .  241
77 Monitorowanie pracy serwera . 244
78 Monitorowanie wydajności serwera  247
79 Narzędzia do diagnostyki serwera .  251
80 Siei wirtualne VPN – narzędzia dostępu zdalnego  255
81 Zarządzanie serwerem za pomocą pulpitu zdalnego  262
82 Metody ataków sieciowych .  266
83 Rodzaje oprogramowania zabezpieczającego zasoby sieciowe  270
84 Rodzaje i dobór UPS sieciowego  282
85 Archiwizacja zasobów sieciowych .  285
86 Konfiguracja Firewall w Windows Server 2008 .  290

Wykaz pojęć  296
Wykaz skrótów  298
Wykaz podstawowych pojęć w języku angielskim i niemieckim  299
Spis rysunków  301
Spis tabel  306
Literatura uzupełniająca . 307


Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Podręcznik do nauki zawodu Kwalifikacja E.13.3

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.