księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBazy danych i systemy baz danych Podręcznik do nauki zawodu Kwalifikacja E.14.2         WSiP          39.90zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk realizujący treści z zakresu części 2 kwalifikacji E.14 (Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych).

Przekazuje wiedzę i uczy umiejętności związanych z wykorzystaniem programów Access, MySQL i PostgreSQL. Na stronie internetowej WSiP umieszczono zakładkę Linux-Live umożliwiającą wykonywanie zadań w gotowym skonfigurowanym środowisku systemu Linux wraz z zainstalowanymi programami (Apache, MySQL, PostgreSQL, PhpMyAdmin, PhpPgAdmin, PgAdminIII, Munin).

Treści teoretyczne wyjaśnione zostały na podstawie wielu przykładów, ćwiczeń oraz kolorowych ilustracji wskazujących na możliwość ich praktycznego wykorzystania.

Spis treści:

1. Podstawy baz danych
1 Pojęcie baz danych – podstawowe definicje. Właściwości bazy danych
2 Modele danych
3 Integralność danych
4 Funkcje SZBD
5 Charakterystyka elementów bazy danych
6 Sieciowe serwery baz danych
7 Tabele baz danych
8 Projektowanie konceptualne, logiczne i fizyczne
9 Normalizowanie baz danych
10 Relacje - związki pomiędzy tabelami bazy danych
11 Formularze do przetwarzania danych
12 Rodzaje kwerend wykorzystywanych do przetwarzania danych

2. Podstawy języka SQL
13 Strukturalny język zapytań SQL
14 Strukturalny język zapytań – charakterystyka składni
15 Klauzule strukturalnego języka zapytań
16 Funkcje w bazach danych
17 Instrukcje sterowania dostępem do danych
18 Rozkazy języka SQL, tworzenie tabel i operacje na tabelach, wyszukiwanie informacji i ich zmiana
19 Zapytania zagnieżdżone
20 Złączenia i Widoki
21 Wyzwalacze (Triggers)
22 Transakcje, blokady i zakleszczenia

3. Tworzenie relacyjnej bazy danych
23 Modyfikacja tabel i operacje na tabelach
24 Tworzenie nowej instancji bazy danych w MySQL i PostgreSQL
25 Organizacja pracy związanej z realizacją projektu informatycznego
26 Zasady zarządzania projektem tworzenia bazy danych

4. Budowa bazy danych w programie Microsoft Access i rozbudowa struktury bazy danych
27 Baza danych w programie Microsoft Access
28 Tworzenie wielu tabel w programie Access

5. Programowanie baz danych w językach wysokiego poziomu na przykładzie VBA
29 Wykorzystanie Visual Basic
30 Użycie skryptów w bazach danych
31 Instalacja serwera baz danych
32 Uruchamianie i wyłączanie serwera baz danych MySQL, PostgreSQL w sytuacjach Linux i Windows
33 MySQL i PostgreSQL - testy wydajności i optymalizacja
34 Optymalizacja konfiguracji serwera baz danych
35 Optymalizacja bazy danych
36 Indeksy
37 Indeksy PostgreSQL

6. Zabezpieczenia baz danych
38 Podział zagrożeń baz danych i sposoby przeciwdziałania
39 Zabezpieczenia dostępu do danych (zarządzanie bezpieczeństwem)
40 Schematy
41 Nadawanie i odbieranie uprawnień PostgreSQL
42 Kopia zapasowa i odtwarzanie bazy danych
Wykaz pojęć w języku angielskim i niemieckimSłowa kluczowe w języku SQL
Literatura uzupełniająca


Bazy danych i systemy baz danych Podręcznik do nauki zawodu Kwalifikacja E.14.2

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.