księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBudowa podwozi i nadwozi samochodowych Podręcznik         WSiP          39.90zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Seweryn Orzełowski

ISBN: 978-83-02-08785-1

Ilość stron: 400

Data wydania: 2010 (wydanie 18)

W książce omówiono podstawowe zagadnienia mechaniki ruchu i budowy pojazdów samochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych rozwiązań układów kierowniczych, hamulcowych i zawieszeń pojazdów, a więc tych układów i mechanizmów, które mają największy wpływ na bezpieczeństwo i wygodę jazdy. Ponadto zawarto w niej ogólne wiadomości o laboratoryjnych i drogowych badaniach samochodów.

Książka jest przeznaczona dla uczniów klas II, III i IV technikum mechanicznego o specjalnościach: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych; naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Polecamy ją także studentom uczelni technicznych.

Rozdziały:

Część I — Wiadomości ogólne                                     7
1. Rozwój i znaczenie motoryzacji                                       7
2. Podział pojazdów samochodowych                                     12
3. Podział samochodu na zespoły                                        13
4. Charakterystyka techniczna samochodu                               14

Część II — Teoria ruchu samochodu                               17
5. Wiadomości wstępne                                               17
6. Siły działające na samochód                                        17
6.1. Obciążenia statyczne                                                  17
6.2. Opory ruchu                                                         21
6.3. Siła napędowa                                                      31
7. Własności ruchowe samochodu                                      38
7.1. Bilans sił                                                          38
7.2. Bilans mocy                                                         44
7.3. Dobór parametrów układu napędowego                                  49
8. Mechanika ruchu samochodu podczas hamowania                         58
8.1. Siły działające na samochód podczas hamowania                            58
8.2. Rozkład sił hamowania na poszczególne osie samochodu                    62
9. Mechanika krzywoliniowego ruchu samochodu                          66
9.1. Podstawowe zależności kinematyczne                                     66
9.2. Siły działające na samochód w ruchu krzywoliniowym                      68
9.3. Stateczność ruchu samochodu                                           72

Część III — Budowa podwozi                                    77
A. Mechanizmy napędowe                                             77
10. Wiadomości wstępne                                               77
11. Sprzęgła                                                        81
11.1. Zadania i rodzaje sprzęgieł                                           81
11.2. Budowa i działanie tarczowych sprzęgieł ciernych                          82
11.3. Elementy tarczowych sprzęgieł ciernych                                  89
11.4. Obliczanie tarczowego sprzęgła ciernego                                97
11.5. Sprzęgła elektromagnetyczne                                         98
11.6. Sprzęgła hydrokinetyczne                                            99
12. Skrzynki biegów                                                  104
12.1. Zadania i rodzaje skrzynek biegów                                      104
12.2. Budowa i działanie stopniowych skrzynek biegów z przekładniami o stałych osiach 105
12.3. Synchronizatory                                                     116
12.4. Mechanizmy sterowania stopniowych skrzynek biegów z przekładniami o stałych osiach    121
12.5. Zasady i kolejność obliczeń stopniowych skrzynek biegów z przekładniami o stałych osiach  125
12.6. Stopniowe skrzynki biegów z przekładniami o osiach obracających się — przekładnie planetarne  128
12.7. Bezstopniowe skrzynki biegów — przekładnie hydrokinetyczne              131
12.8. Automatyczne skrzynki biegów                                         136
13. Wały napędowe i przeguby                                         138
13.1. Wały napędowe                                                    138
13.2. Przeguby                                                         142
13.3. Elementy podatne w wałach i przegubach                                 150
14. Mosty napędowe                                                  152
14.1. Zadania i rodzaje mostów napędowych                                   152
14.2. Przekładnie główne                                                 153
14.3. Mechanizmy różnicowe                                               164
14.4. Półosie i piasty kół napędzanych                                        171
14.5. Pochwy                                                          175
14.6. Przykłady konstrukcji mostów napędowych                              177
B. Mechanizmy nośne i jezdne                                          182
15. Osie nienapędzane                                                 182
16. Zawieszenia                                                    186
16.1. Cel i istota pracy zawieszenia                                         186
16.2. Rodzaje zawieszeń                                                   191
16.3. Elementy sprężyste                                                 193
16.4. Elementy tłumiące — amortyzatory                                    209
16.5. Stabilizatory                                                        211
16.6. Przykłady konstrukcji zawieszeń                                        212
17. Ramy                                                         220
18. Koła i ogumienie                                                  226
18.1. Koła                                                              226
18.2. Ogumienie                                                         231
C. Mechanizmy prowadzenia                                           241
19. Układy kierownicze                                                241
19.1. Zadania układu kierowniczego                                        241
19.2. Mechanizmy zwrotnicze                                             242
19.3. Ustawienie kół kierowanych                                          248
19.4. Mechanizmy kierownicze                                            250
19.5. Układy kierownicze ze wspomaganiem                                   258
19.6. Specjalne układy kierownicze                                          263
20. Układy hamulcowe                                               264
20.1. Zadania i rodzaje układów hamulcowych                                264
20.2. Hamulce                                                           266
20.3. Mechanizmy uruchamiające hamulce                                   278

Część IV — Budowa nadwozi                                      306
21. Zadania i rodzaje nadwozi                                           306
22. Nadwozia samochodów osobowych                                   307
23. Nadwozia samochodów ciężarowych                                  320
24. Nadwozia autobusów                                               326

Część V — Przyczepy. Pojazdy o specjalnym przeznaczeniu. Motocykle 331
25. Przyczepy i naczepy                                              331
26. Pojazdy o specjalnym przeznaczeniu                                  338
26.1. Ciągniki drogowe                                                  338
26.2. Samochody terenowe                                                 340
26.3. Pojazdy do przewozów specjalistycznych                                 343
26.4. Pojazdy samowyładowcze                                            348
26.5. Pojazdy pożarnicze, służby zdrowia i służb technicznych                   351
26.6. Pojazdy komunalne                                                 354
27. Pojazdy motocyklowe                                             358
27.1. Rodzaje pojazdów motocyklowych                                      358
27.2. Budowa motocykli                                                   359
27.3. Motocykle czterokołowe                                              369

Część VI — Badania pojazdów                                   370
28. Wiadomości ogólne                                                370
28.1. Pojęcia podstawowe                                                  370
28.2. Rodzaje badań                                                     371
29. Eksperymenty na drogach publicznych                                373
29.1. Badania właściwości ruchowych samochodów                             373
29.2. Testy trwałościowe                                                 375
30. Badania eksploatacyjne                                             375
30.1. Badania właściwości użytkowych samochodu                            375
30.2. Badania warunków eksploatacji                                       376
30.3. Badania awaryjności i uszkodzeń eksploatacyjnych                        378
30.4. Badania trwałości i niezawodności                                     380
30.5. Badania skutków kolizji                                             381
31. Badania na wydzielonych kompleksach dróg — poligon badawczy            383
32. Laboratoryjne badania samochodów                                   385
32.1. Badania statyczne i quasi-statyczne                                      385
32.2. Badania dynamiczne — symulatory                                    387
33. Laboratoryjne badania zespołów                                      394
33.1. Stanowiska badawcze                                               394
33.2. Organizacja laboratorium                                              395


Budowa podwozi i nadwozi samochodowych Podręcznik

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.