księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBudownictwo ogólne Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa. Szkoły ponadgimnazjalne         WSiP          34.90zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Podręcznik  dla uczniów kształcących się w kierunkach technik  budownictwa na podbudowie kwalifikacji: B.16. w zawodzie betoniarz-zbrojarz, B.18. w zawodzie murarz-tynkarz, B.20. w zawodzie monter konstrukcji budowlanych.

W książce m. in. omówiono podstawowe pojęcia z zakresu budownictwa, scharakteryzowano elementy konstrukcyjne, elewacyjne i wykończeniowe budynków oraz związane z nimi instalacje.

Omówione zostały także etapy i technologie wykonywania obiektów budowlanych oraz przepisy prawne w budownictwie w zakresie praw i obowiązków stron procesów inwestycyjnych w budownictwie, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej.

Materiały budowlane, grunty budowlane, miernictwo i rusztowania – to kolejne zagadnie omówione w podręczniku. Na końcu rozdziałów i działów znajdują się pytania, dzięki czemu uczeń może sprawdzić nabyte wiadomości.

Spis treści:

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych
1. Zarys historii budownictwa
2. Podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie
3. Elementy konstrukcyjne budynku
4. Elementy elewacyjne i wykończeniowe budynku Elementy elewacyjne budynku
5. Etapy i technologie wykonywania obiektów budowlanych
6. Instalacje budowlane
7. Ochrona środowiska w budownictwie

Rozdział 2. Wybrane materiały budowlane
1. Wymagania stawiane materiałom budowlanym
2. Właściwości materiałów budowlanych i metody ich oznaczania Właściwości fizyczne i fizykochemiczne materiałów budowlanych
3. Naturalne materiały kamienne
4. Kruszywa budowlane
5. Mineralne spoiwa budowlane
6. Woda do celów budowlanych
7. Zaczyny i zaprawy budowlane
8. Betony
9. Wyroby z zaczynów, zapraw i betonów
10. Ceramiczne wyroby budowlane
11. Drewno i materiały drewnopochodne
12. Metale i budowlane wyroby metalowe
13. Lepiszcza bitumiczne
14. Materiały stosowane do izolacji
15. Szkło budowlane
16. Wyroby z tworzyw sztucznych
17. Materiały wykończeniowe

Rozdział 3. Rusztowania
1. Zastosowanie i podział rusztowań
2. Montaż, użytkowanie i demontaż rusztowań

Rozdział 4. Grunty budowlane

Rozdział 5. Miernictwo
1.Wstęp
2 Mapy
3. Podstawowy sprzęt pomiarowy
4. Pomiar długości i tyczenie linii w terenie
5.Pomiar szczegółów sytuacyjnych
7. Praktyczne zastosowania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych
8. Wyznaczanie położenia punktów za pomocą systemu GPS
9. Szkic polowy
10. Przykłady ćwiczeń praktycznych


Budownictwo ogólne Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa. Szkoły ponadgimnazjalne

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.